messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
star ตรวจสอบรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
public ตรวจสอบรายชื่อภาษีป้าย ประจำปี 2566
งานการตรวจสอบภายใน
folder ประกาศงานการตรวจสอบภายใน
บริการข้อมูล
facebook
อบต.โพนแพง
info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนปลูกหญ้าแผก ตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[3 มิถุนายน 2567]
โครงการวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567[31 พฤษภาคม 2567]
กิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2567[31 พฤษภาคม 2567]
การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง แทนตำแหน่งที่ว่าง[28 พฤษภาคม 2567]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคนพิการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ grade
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศ ผอ.กกต. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เขตเลือกตั้งที่ 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น "วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว" poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคนพิการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ grade
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศ ผอ.กกต. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เขตเลือกตั้งที่ 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น "วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว" poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

บุคลากรภายใน
volume_down ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสังคม แสนคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
. : 0813734210
นายสังคม แสนคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
. : 0813734210

สถิติ sitemap
วันนี้ 34
เดือนนี้1,290
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)57,982
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง