ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-9368 นพ(รถกระเช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง