องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 102
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านไทยเจริญถึงสายบ้านนายอ บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโพนแพง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง จัดตั้งศูนย์กักกันระดับพื้นที่ ( Local Quarantine) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบบูรณาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ บ้านตาลกุด หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
photo ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file หลักการของร่างพระราชบัญญัติการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. .... poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลกุด หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายสมัย แสนเขื่อ) บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
1 - 20 (ทั้งหมด 142 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 096-4358579
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 096-4358579
บริการข้อมูล
facebook
อบต.โพนแพง
Social---Media