องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 132
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
โทร : 096-4358579
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
โทร : 096-4358579
นางสาวใจเพชร กุลทะเล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-9789890
นางสาวใจเพชร กุลทะเล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-9789890
นางสาวสุดา ลาลัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-2243243
นางสาวสุดา ลาลัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-2243243
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 096-4358579
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 096-4358579
บริการข้อมูล
facebook
อบต.โพนแพง
Social---Media