องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70
account_box กองคลัง
(นางสายนรัตน์ อุรัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 099-9859629
(นางสายนรัตน์ อุรัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 099-9859629
นายพงศธร วัฒนะไพบูลย์กุล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายพงศธร วัฒนะไพบูลย์กุล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางศิริวรรณ แมดจ่อง)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา
โทร : 083-3510318
(นางศิริวรรณ แมดจ่อง)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา
โทร : 083-3510318
(นางเกษมณี แสนเขื่อน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 083-4547886
(นางเกษมณี แสนเขื่อน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 083-4547886
นายรชต สุริยนต์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายรชต สุริยนต์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวสุดารัตน์ ทองมา
ลูกจ้างเหมาบริการ
นางสาวสุดารัตน์ ทองมา
ลูกจ้างเหมาบริการ
นางสาวพัชรากร จันทะเพชร
คนงานทั่วไป
นางสาวพัชรากร จันทะเพชร
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 096-4358579
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 096-4358579
บริการข้อมูล
facebook
อบต.โพนแพง
Social---Media