องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [11 เมษายน 2565]
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [14 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [5 มกราคม 2565]
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [26 สิงหาคม 2564]
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19 )กรณีการตั้งศูนย์กักกันระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [22 กรกฎาคม 2564]
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [12 กรกฎาคม 2564]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [26 เมษายน 2564]
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโพนแพง [9 เมษายน 2564]
สภากาชาดไทย มอบไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทานแก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน [17 มีนาคม 2564]
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ [18 กุมภาพันธ์ 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 83 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9