messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
ปรพกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่2 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 395
รายงานผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
รายงานผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม พ.ศ. 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (05 พฤศจิกายน 2561)28 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 393
รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
รายงานผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง