messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2565 (มีผล 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558(บังคับใช้ถึงปัจจุบัน) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถาณการณ์โควิด(การพัฒนาบุคลากร) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
ประกาศรายชื่อพนักงานครูผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น รอบการประเมิน 2/64 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานครู ปี 65(การประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนวิทยฐานะ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
ประกาศ กำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯ(การสร้างขวัญกำลังใจ/บังคับใช้ถึงปัจจุบัน) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
มาตรฐานทั่วไปทางวินัย(การให้คุณให้โทษ/บังคับใช้ถึงปัจจุบัน) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
ประกาศ-ก.อบต.จ.นครพนม-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ-อบต.ปี45 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 488
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
คู่มือจัดทำแผนอัตรากำลังปี64-66 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
คู่มือเลื่อนเงินเดือนครู poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายบริหาร(การสรรหาและคัดเลือก) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
แนวทางการขอใช้บัญชี (หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้้งบุคลากร) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(พนักงานจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง