องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ(กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ(กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ(กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ(กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ(กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ(กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์ช่วยเหลือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๓๖๘ นพ (รถกระเช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดดดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซื้อป้ายไวนิล โครงการ อบต. พบประชาชนแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นรวงผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการ อบต.พบประชาชนแบบบรูณาการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซื้อป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพตำบลโพนแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
101 - 120 (ทั้งหมด 194 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10