องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคอกหมู-ที่นานางอุดม อินาลา หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเครื่องเสียง และอุปกรณ์การแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง เพื่อนำมารับรองผู้ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลโพนแพง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างน้ำแข็งหลอดและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึก สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผนงานเคหะชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกาแฟ น้ำดื่มและขนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างน้ำมันไฮดรอลิค สายสปริงยืดและอัดสายไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเหมาบริการพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่าง เบรกเครื่องดื่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้นำ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดำเนินการป้องกันฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย โครงการลดคัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ใหม่(3Rs) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาอาหารว่างเครื่องดื่ม โครงการลดคัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ใหม่(3Rs) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการลดคัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่(3Rs) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
141 - 160 (ทั้งหมด 194 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10